Update Coronavirus

De huidige omstandigheden vragen ook van ons een aangepaste werkwijze. Daarom gelden er dit jaar extra voorwaarden voor een huisbezoek.

Volgens de huidige coronamaatregelen mag u vier personen ontvangen. Dit betekent dat u ons team van Sinterklaas en drie pieten kunt ontvangen. Dit betekent tevens dat er verder niemand aanwezig mag zijn buiten het eigen gezin.

We vragen u daarom als u ons bezoek door wilt laten gaan om uitsluitend het eigen gezin aanwezig te laten zijn. Helaas dus zonder opa’s en oma’s, ooms en tantes.

Mocht blijken dat er toch meer mensen aanwezig zijn als ons team uw woning bereikt dan zullen we verzoeken de visite elders te laten verblijven tijdens ons bezoek. Indien dan geen gehoor kan worden gegeven aan ons verzoek zullen wij weer vertrekken.