Skip to main content

Sinterklaas Brigade Rotterdam

Hoe gaat een huisbezoek?

Bij een huisbezoek komt Sinterklaas met 3 Pieten langs voor een gezellig onderonsje met de aanwezige kinderen.
Een bezoek van circa 30 minuten inclusief strooigoed kost € 75. In een bezoek van 30 minuten is er genoeg tijd voor 6 kinderen. Buiten de regio Rotterdam is de prijs op aanvraag.

Om onze huisbezoeken zo goed mogelijk te laten verlopen is het handig vooraf op de hoogte te zijn van onze werkwijze.

Vol verwachting klopt ons hart

Ter voorbereiding van ons bezoek vragen wij ons per kind van wat informatie te voorzien. Deze informatie gebruikt Sinterklaas om het bezoek extra persoonlijk te maken. Denk hierbij naast naam en leeftijd aan informatie over school, sport, vrienden, vriendinnen, hobbies en de relaties met de andere aanwezigen. Hoe meer informatie wij hebben, hoe persoonlijker ons bezoek kan zijn. Wij vragen u deze informatie per mail, uiterlijk twee weken voor ons bezoek aan ons door te geven. Verwacht u dat Sinterklaas problemen kan hebben met het uitspreken van een naam? Schrijf deze naam dan volgens de normale spelling én fonetisch op, dan kan er niets mis gaan!

Omdat wij vinden dat het Sinterklaasfeest voor iedereen een feest moet zijn vragen wij u uitdrukkelijk Sinterklaas niet als boeman te gebruiken. De Sinterklaas zoals wij die kennen geeft de kinderen geen standjes.

Daar wordt aan de deur geklopt

Dan breekt de dag aan waar iedereen al zo lang op gewacht heeft. Ondanks dat u met Sinterklaas een tijd heeft afgesproken kan het zijn dat Sinterklaas wat later, of juist wat eerder bij u voor de deur staat. Het is daarom het prettigst wanneer u de precieze komst van Sinterklaas als een verrassing voor de kinderen houd.

Wanneer Sinterklaas is ontvangen en een rondje langs alle aanwezigen heeft gemaakt neemt hij plaats. Sinterklaas is niet kieskeurig en vind het zelfs leuk om tussen de kinderen op een bank plaats te nemen. Natuurlijk tovert een special versierde Sinterklaasstoel altijd een glimlach op zijn gezicht. Wij vragen u de stoel niet te dicht bij een radiator of kachel neer te zetten.

Na een gezellig onderonsje met de aanwezige kinderen is het tijd voor cadeautjes. De cadeautjes kunt u op een plek in het huis zetten, afgeven bij de buren of in een auto voor de deur parkeren. Onze pieten kunnen de cadeautjes dan ophalen en mee naar binnen nemen. Geef de locatie van de cadeautjes van te voren via de mail, of tijdens het bezoek aan een van de Pieten door. Wanneer u veel cadeautjes heeft is het misschien handig één zak met cadeautjes te maken die Sinterklaas kan uitdelen. De rest van de cadeautjes kan dan uitgedeeld worden wanneer Sinterklaas weg is. Zorg dat de naam van de kinderen duidelijk op de cadeautjes staat.

Dag Sinterklaasje

Wanneer de kinderen druk bezig zijn met hun nieuwe spullen is het tijd voor Sinterklaas om afscheid te nemen.

Onze huisbezoeken dienen altijd contant betaald te worden. Dit kan door de Piet die met het boek loopt een envelop met het verschuldigde bedrag te geven. Wij hebben nooit wisselgeld wij ons, zorg dus dat het bedrag gepast is.

In de meeste gevallen gaat er tijdens ons bezoek een fotopiet mee. De foto’s die deze Piet maakt gebruiken wij voor promotionele doeleinden. Maakt u zelf ook foto’s? Deel deze dan vooral met ons!

Wil je dat we bij jou langskomen?

Neem contact op!

Stichting Sinterklaasbrigade Rotterdam

Rietvelddreef 13
2992 HJ BARENDRECHT
KvK: 52 90 59 34
NL04 RABO 0131 0058 55